browniie

46 tekstów – auto­rem jest brow­niie.

Cza­sem szczęście przy­jaciela jest ważniej­sze niż własne. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 września 2012, 21:22

naj­piękniej­szą miłością jest miłość odwzajemniona. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 sierpnia 2012, 23:55

nie szu­kaj ta­kiej, która będzie się w wit­ry­nach wszys­tkich sklepów, lecz ta­kiej, która będzie się przeglądać w twoich oczach 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 maja 2012, 17:35

zos­taw przeszłość
do od­ważnych na­leży teraźniejszość 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 maja 2012, 18:08

ser­ce zgu­biłam gdzieś po drodze
uczu­cia scho­wałam do kieszeni
a łzy?
jak pęknięty sznur ko­rali po­sypały się na ziemię 

myśl • 17 maja 2012, 15:48

jest mi przykro
ale nie czu­je nic
od wewnątrz za­sysa mnie pustka 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 maja 2012, 17:27

kiedy życie wyrzu­ca cię po­za na­wias, znajdź so­bie drugi 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 marca 2012, 19:56

jes­tem mu­zyką, której słucham. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 stycznia 2012, 19:33

naj­szczer­szym uśmie­chem jest uśmiech dziecka. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 stycznia 2012, 18:42

wiel­kie suk­ce­sy wy­magają naj­pierw wiel­kich poświęceń. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 grudnia 2011, 16:58
browniie

Na opis przyjdzie jeszcze czas

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność